Solvarme eller solceller?

Den for tiden mest omtalte udnyttelse af solenergien foregår via solcelleanlæg. Solcellerne producerer el, mens solvarmeanlæg producerer varme, som regel i form af varmt vand.
Den for tiden mest omtalte udnyttelse af solenergien foregår via solcelleanlæg. Solcellerne producerer el, mens solvarmeanlæg producerer varme, som regel i form af varmt vand.
Solcellen er et højteknologisk produkt, fremstillet af silicium ligesom transistorer. Der investeres mange penge og store forhåbninger i solcellerne, fordi strømmen herfra på længere sigt måske vil kunne erstatte traditionelt produceret el, f.eks. fra de store kulkraftværker.
Solceller er imidlertid endnu så dyre, at de kun er rentable på steder, hvor anden strøm ikke er tilgængelig. Almindelige solcellepaneler er kun i stand til at omsætte 10-15% af den solenergi, der falder på dem, til strøm.
Solvarme er en mere gammelkendt teknik, som godt nok har været under stadig udvikling i mange år, men hvis princip er lige så simpelt som altid: Solen opvarmer det, den skinner på, og så er det "bare" om at blive så god som muligt til at opfange denne varme, holde på den og gøre den nyttig.
Solfangerens effektivitet i udnyttelsen af solenergien ligger på 50-80%, og den ret simple teknik gør, at det er meget billigere at lave 1 m2 solfanger end 1 m2 solceller. Derfor er det også en helt anden forretning for den, der skal betale for anlægget.

Mere om solvarme
Mere om solceller