FN's klimapanel, hedder på engelsk IPCC, som står for Intergovernmental Panel on Climate Change.

Det blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtlandrapporten "Vores fælles fremtid".

Panelet udgiver, på baggrund af gennemgang af den videnskabelige litteratur, cirka hvert femte år en opsummering inden for forskning og viden omkring klimaændringer og virkningen deraf. Denne består af en rapport fra hver af de tre hovedarbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe I: Beskriver de videnskabelige aspekter af klimasystemet og klimaforandringer.

Arbejdsgruppe II: Beskriver svagheder i de socio-økomomiske og naturlige systemer over for klimaforandringer, konsekvenser samt muligheder for tilpasning til kommende ændringer i klimaet.

Arbejdsgruppe III: Beskriver muligheder for at begrænse udslip af drivhusgasser og andre muligheder for at afværge klimaforandring.

Ud over denne rapport udgiver FN's klimapanel også såkaldte special-rapporter, som uddyber specifikke emner.

Læs rapporterne under menupunktet IPCC.
Læs mere om FN's klimapanel
blocks_image