Honda lancerer Ecological Drive Assist System

Ny teknologi udkommer i Insight-hybridmodellen fra foråret 2009

Honda har bekendtgjort det nye Ecological Drive Assist System, som hjælper bilejerne med at opnå bedre
brændstoføkonomi under virkelige forhold. Teknologien indbygges i den nye Insight-familiehybridbil, som
kommer på markedet i foråret 2009.
Det bliver verdens første system, der kommer til at kombinere tre forskellige funktioner med henblik på forbedring
af brændstoføkonomien: en ECON-funktion, som styrer motor, gearkasse og andre drivlinjekomponenter
med henblik på mere brændstoføkonomisk kørsel; en vejledende funktion, der hjælper føreren af bilen
med at opnå en mere brændstoføkonomisk adfærd bag rattet ved hjælp af farver i speedometerdisplayet; og
en evaluerende funktion, som leverer øjeblikkelig og langsigtet feedback på køreteknikker efter hver køretur.

7561_Ecological_Drive_Assist_System

Honda har udviklet Ecological Drive Assist System for at hjælpe kunderne med at forbedre brændstoføkonomien
under virkelige forhold. Evalueringsfunktionen giver, langsigtet feedback i form af grafiske ”blade”, der
vokser med tiden, efterhånden som føreren af bilen lærer og derefter tillægger sig en kørestil, som forbedrer
brændstoføkonomien. Evalueringsfunktionens visuelle opbygning gør det nemt og sjovt for føreren at forbedre
effektiviteten i sine kørefærdigheder i tidens løb.Nøglefunktioner i Ecological Drive Assist System

1. ECON-funktion

7559_ECON_Mode_button

ECON-funktionen benytter harmoniseret styring af CVT-gearkassen og motoren for at understøtte
brændstoføkonomisk kørsel.

Så snart føreren trykker på ECON-knappen, aktiveres systemet, og den harmoniserede styring
af CVT-gearkasen (trinløs variabel gearkasse) og motoren understøtter bedre brændstoføkonomi.

Derudover opnår ECON-funktionen automatisk energibesparende kontrol over klimaanlægget, oftere
motorstop ved tomgang og forbedrer den regenerative opladning under deceleration, hvorved brændstoføkonomien
bliver endnu bedre.


2. Vejledningsfunktion

Vejledningsfunktionen instruerer i brændstoføkonomisk kørsel

Speedometerets baggrundsfarve, oplyser føreren om de aktuelle kørselsforhold for at forøge førerens
opmærksomhed på mere brændstoføkonomisk kørsel. Baggrundsindikatoren viser en grøn farve, når kørslen
er brændstoføkonomisk: en blågrøn farve er ensbetydende med relativt brændstoføkonomisk kørsel under
jævn acceleration og deceleration, mens en blå farve betyder, at køretøjet forbruger ekstra brændstof under
kraftig acceleration eller deceleration. Baggrundsindikatoren giver føreren mulighed for at være opmærksom
på forbrugsmønstre og tilskynder føreren til at tilstræbe brændstoføkonomisk kørsel i forsøget på at bevare
den grønne farve i displayet. Derudover er baggrundsindikatoren verdens første funktion af sin art, der understøtter
brændstoføkonomisk kørsel ved ikke bare at fokusere på acceleration, men også på bremsning.


Baggrundsindikator
7554_Ambient_meter_-_green
Grøn: brændstoføkonomisk kørselsadfærd

7553_Ambient_meter_-_blue-green
Blå-grøn: relativt brændstoføkonomisk kørsel

7552_Ambient_meter_-_blue
Blå: kørsel med forøget brændstofforbrug


3. Evalueringsfunktion

Formålet med evalueringsfunktionen er at få føreren til at interessere sig for bedre brændstoføkonomi og til at
tillægge sig en mere miljømæssigt ansvarlig kørestil.

Evalueringsfunktionen er placeret i multi-informationsdisplayet midt i instrumentpanelet. Denne del af
Ecological Drive Assist System benytter en grafisk visning med et træs blade til at give førerens kørsel ‘point’
for brændstoføkonomi.

Når tændingen slås til, viser displayet et standpunkt, der afspejler de helt aktuelle forhold vedr. kørslen.
Når tændingen slås fra, viser ”bladene” i den øverste række et resultat for den netop gennemførte kørsel,
mens en vandret bjælke nederst i displayet viser et ”livstidsresultat”, der repræsenterer effektiviteten over
bilens levetid.

Multi-informationsdisplayet giver også føreren mulighed for at få vist brændstoføkonomien for de seneste tre
ture samt statistik for øjeblikkelig og gennemsnitlig brændstoføkonomi.

Når teknologien får sin debut i Insight-modellen i foråret, bliver det verdens første system af sin art, som arbejder
med realistiske og baggrundsbaserede evalueringer af kørevanernes indvirkning på brændstoføkonomien.

Realistiske resultater

7555_ECO_Guide_1 7556_ECO_Guide_2 7557_ECO_Guide_3
Resultater af kørecyklus

7558_ECO_Score
Livstidsresultater