Stor CO2 besparelse ved grøn benzin

Regeringen kan hente en årlig CO2 besparelse på godt 40.000 tons ved at følge svenskernes eksempel og gøre det muligt at tanke og sælge E85 bioethanol i Danmark.

pressreleases

Biler der kan køre på E85 bioethanol stod for ti procent af bilsalget i Sverige i 2007. Havde den danske regering fulgt det svenske eksempel og støttet E85 brændstoffet, ville der med en tilsvarende markedsandel være solgt 15.000 E85 biler i Danmark i 2007. Med et årligt kørselsforbrug på 20.000 kilometer i gennemsnit pr. bil vil det spare miljøet for ca. 40.000 tons CO2 fra fossile brændsler hvert år.

Forbrændingen af E85 i en bilmotor danner CO2 i samme omfang som benzin, men 85 procent af brændstoffet består af ethanol – bedre kendt som alkohol – der i det svenske E85 brændstof er fremstillet af sukkerrør fra brasilianske sukkerrørsplantager. Når sukkerrørene vokser op, binder de CO2. Denne CO2 frigives, når ethanolen brændes af i motoren for igen at blive bundet til planterne, når nye sukkerrør vokser op. Sammenlignet med CO2 udslippet ved forbrænding af benzin er ethanol derfor CO2 neutral. Sukkerrørene optager samme mængde CO2, som dannes ved forbrændingen af ethanol i motoren.

Energiindholdet i ethanol er mindre end i benzin, og bilerne kører derfor kortere på en liter E85 – der består af 85 procent ethanol og 15 procent benzin – end de gør på en liter ren benzin. For at bilisterne ikke skal straffes for at køre på E85, skal der derfor være lavere afgifter på E85 end på benzin.

- Staten mister selvfølgelig nogle indtægter fra energiafgifter på benzin, når bilister tanker E85, men hvis man ønsker at trafikken skal bidrage til at mindske CO2 udslippet, så er det her et godt og effektivt sted at begynde. Det er en teknologi, der er til rådighed nu, siger informationschef Erik Morsing, GM Danmark, der står bag importen af Saab i Danmark