Global opvarmning

Global opvarmning har aldrig været et mere omdiskuteret emne end nu, og debatten har på det sidste tilmed ændret karakter. I en lang årrække har debatten gået på, om global opvarmning eksisterer. Det er uden for tvivl nu, og derfor drejer debatten sig nu om, hvorvidt den globale opvarmning er menneskeskabt eller ej; og der er mange meninger.

Det mest almindelige synspunkt, og også langt det mest accepterede af offentligheden, er, at det er drivhusgasser (som først og fremmest kuldioxid, også kendt som CO2) der har skylden for de forøgede temperaturer og de markante vejrskift. Det synspunkt bakkes op af IPCC (International Panel of Clima Change – FN’s klimapanel), der i sin nyeste rapport slår fast, at der er over 95 procents sandsynlighed for, at det er de menneskeskabte drivhusgasser, der påvirker miljøet.

 

_670640_sun

Men det lader stadig fem procents usikkerhed stå tilbage – og der er rum nok for andre teorier. En enkelt har fremlagt idéen, at det er dommedag, der er over os. Men der findes andre mere realistiske. Den anden mest udbredte teori er ganske simpelt, at der er tale om en konstant klimaændring, der har været her på jorden siden skabelsen af verdenshavene – altså en naturlig cyklus.
 
En lidt mindre kendt, men dog (efter vores mening) mindst lige så interessant (og i øvrigt dansk) teori, går ud på, at det er kosmisk stråling, der påvirker vores vejr – og det er solen, der påvirker hvor meget kosmisk stråling, der når Jorden. Det lyder muligvis som avanceret science-fiction, men der ligger en utrolig god dokumentation for teorien.
 
Global opvarmning er som sagt et meget debatteret emne, og derfor er der en stor tendens til at overdrive og fordreje videnskabelige fakta i favør for egne holdninger. Blandt andet nævner tidligere vicepræsident af USA, Al Gore, i sin bog En Ubekvem Sandhed, at Verdens vandstand hvis indlandsisen smelter, vil stige med 6 - 7 meter. Det har vi prøve at illustrere med et billede, hvor vi har hævet åens vandstand. Som det ret tydeligt fremgår, er der her tale om en næsten umulig mængde vand – og at forestille sig, at vandstanden skulle stige med så meget på globalt plan, er fuldstændig absurd. Men i denne rapport vil vi så vidt muligt ikke tage stilling til hvad vores meninger om de enkeltes synspunkter er, men blot forklare teorierne - I overensstemmelse med videnskabelige fakta, naturligvis.